Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 08.08.2019  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 123EX2151-07-120
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 04.03.2020

Veřejná vyhláška RO-3/2020-611 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 11.03.2020

Veřejná vyhláška V-10417/2019-611 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Doleček
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-8172/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Feyrer
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-8174/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Feyrer
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-9299/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Vytásek
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška V-9312/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Jirman
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Veřejná vyhláška RO-2/2020-611 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 10.03.2020

Veřejná vyhláška V-9454/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu D&I CONSULTING LIMITED, id.č.4867734
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Veřejná vyhláška V-9764/2019-611 Zamítnutí návrhu Mazanec
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Dražební vyhláška 137EX15194-11-245
Platnost od: 06.01.2020 Platnost do: 04.03.2020

Veřejná vyhláška V-11247/2019-611 Přerušení řízení Kacafírková
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška V-9652/2019-611 Zamítnutí návrhu Mazanec
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška RO-1/2020-611 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Platnost od: 02.01.2020 Platnost do: 06.03.2020

Veřejná vyhláška PUP-1/2016-611 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Platnost od: 23.12.2019 Platnost do: 22.01.2020

Dražební vyhláška 137EX20829-09-157
Platnost od: 11.12.2019 Platnost do: 05.02.2020

Dražební vyhláška 040EX17319-09-121
Platnost od: 10.12.2019 Platnost do: 21.01.2020

Dražební vyhláška 203Ex29641-11-246
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 12.02.2020

Dražební vyhláška 220EX12831-10-347
Platnost od: 15.11.2019 Platnost do: 27.01.2020

Dražební vyhláška 099EX8054-11-67
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 28.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Upozornění:
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky. Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru. Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma vyhledat na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.