Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 08.08.2019  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3577/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Frost
Platnost od: 05.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška V-8054/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Wei Xin Zhang
Platnost od: 05.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška Z-3359/2019-611 Oznámení o provedení zápisu Velič
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 19.12.2019

Veřejná vyhláška V-8025/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu AVALON CONTINENTAL S.A., id.č.1421886
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška V-8025/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu PROFI CREDIT Czech, a.s.
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška V-9835/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Veis
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Dražební vyhláška 203Ex29641-11-246
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 12.02.2020

Veřejná vyhláška V-9419/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Hlaváčová
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška OR-413/2019-611 Obecné obeslání Prokopec
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 12.12.2019

Veřejná vyhláška V-9652/2019-611 Výzva k doplnění Mazanec
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 12.12.2019

Veřejná vyhláška V-9764/2019-611 Obecné obeslání Mazanec
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 12.12.2019

Veřejná vyhláška Z-3309/2019-611 Oznámení o provedení zápisu VODÁRENSKÉ DRUŽSTVO
Platnost od: 26.11.2019 Platnost do: 11.12.2019

Veřejná vyhláška V-8993/2019-611 Vyrozumění o provedení vkladu Holz-Krieg GmbH
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 05.12.2019

Dražební vyhláška 220EX12831-10-347
Platnost od: 15.11.2019 Platnost do: 27.01.2020

Dražební vyhláška 120EX3806-12-278
Platnost od: 24.10.2019 Platnost do: 08.01.2020

Dražební vyhláška 041EX105-06-486
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 11.12.2019

Dražební vyhláška 099EX8054-11-67
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 28.01.2020

Veřejná vyhláška RO-5/2019-611 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 20.12.2019

Dražební vyhláška 137EX13412-09-223
Platnost od: 25.09.2019 Platnost do: 10.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Upozornění:
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky. Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru. Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma vyhledat na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality úřadu

05.12.2019
VÁŽENÍ KLIENTI,
V ÚTERÝ DNE 31. 12. 2019 BUDOU ÚŘEDNÍ HODINY POUZE V DOBĚ OD 8:00 DO 12:00 HODIN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


 

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.