Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ustino@cuzk.cz
ostatní podání podatelna vkladů - 1. patro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Denisa Brožková205465513108kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Zuzana Faltusová209465513132kp.ustino@cuzk.czelektronická podatelna
Aleš Felgr327465513128kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Ing, Lucie Kaplanová232465513126kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Ing. Daniel Králík465513102kp.ustino@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Dana Martínková205465513108kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Jitka Michelsohnová209465513144kp.ustino@cuzk.czelektronická podatelna
Dana Novotná205465513108kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Ing. Jana Vacková 232465513116kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna
Ing. Zlata Šmejdová232465513116kp.ustino@cuzk.czelektronická výpravna

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Upozornění:
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky. Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru. Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma vyhledat na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.