Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 03.01.2014  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška č.j. 101 EX 02780/13-622
Platnost od: 20.01.2020 Platnost do: 20.03.2020

Dražební vyhláška č.j 120EX 15411/12-125
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 12.02.2020

Dražební vyhláška č.j. 137Ex 13881/10-214
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 06.03.2020

Dražební vyhláška č.j. 207 EX 2007/07-211
Platnost od: 20.12.2019 Platnost do: 20.02.2020

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 10555/07-139
Platnost od: 09.12.2019 Platnost do: 06.02.2020

Dražební vyhláška č.j. 97 EX 3427/11-150
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 04.03.2020

Dražební vyhláška č.j. 203Ex 32553/09-185
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 30.01.2020

Dražební vyhláška č.j. 111EX 2697/08-51
Platnost od: 18.11.2019 Platnost do: 29.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.