Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě Kancelář č.2 kp.svitavy@cuzk.cz
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat Kancelář č.2 Příjem a výdej zakázek, vklady, záznamy, ...
Stížnosti Kancelář č.2
Ústní podání Kancelář č.2

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Romana Agu18461544034Romana.Agu@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Bc. Jana Barinková311461544075Jana.Barinkova@cuzk.czoprava chyb v katastru nemovitostí
Hana Bendová35461544012Hana.Bendova3@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Lenka Břenková2461544011Lenka.Brenkova@cuzk.czpodatelna
Marie Burešová52461544086Marie.Buresova@cuzk.czInformace o řízení ZDŘ
Renata Burešová35461544055Renata.Buresova@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Martina Drdlová39461544062Martina.Drdlova@cuzk.czpodatelna, asistentka ředitele
Hana Gallová51461544077Hana.Gallova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ing. Romana Kulhanová23461544030Romana.Kulhanova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Ing. Eva Kunčáková50461544070Eva.Kuncakova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Jaroslava Patrovská35461544012Jaroslava.Patrovska@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Martina Randová19461544038Martina.Randova@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Ing. Pavel Šváb39461544060Pavel.Svab@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Ing. Jaroslava Svatošová49461544013Jaroslava.Svatosova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Lenka Trejbalová18461544038Lenka.Trejbalova@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Bc. Lenka Vodvárková54461544083lenka.vodvarkova@cuzk.czoprava chyb v katastru nemovitostí
Milan Vyjídáček305461544082Milan.Vyjidacek@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.