Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-9616/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Kynstler
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 31.01.2020

Veřejná vyhláška V-9765/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Březina
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 31.01.2020

Veřejná vyhláška V-9762/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Smolková
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-9485/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Smolková
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-9088/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Buriánek
Platnost od: 10.01.2020 Platnost do: 27.01.2020

Veřejná vyhláška V-9320/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Baudyšová
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-9177/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Odstrčil
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Veřejná vyhláška V-9320/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Řezníček
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Veřejná vyhláška V-9321/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Řezníček 3
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 22.01.2020

Veřejná vyhláška V-9269/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Jíra
Platnost od: 06.01.2020 Platnost do: 21.01.2020

Veřejná vyhláška V-9320/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Řezníčková
Platnost od: 06.01.2020 Platnost do: 21.01.2020

Veřejná vyhláška V-9321/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Řezníčková
Platnost od: 06.01.2020 Platnost do: 21.01.2020

Veřejná vyhláška V-8439/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Macek
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška V-9062/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Cop
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška V-9187/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Diblík
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška V-9187/2019-809 Vyrozumění o provedení vkladu Diblíková
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Jirková
Platnost od: 05.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Bartoš
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Blaško
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Kupka
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Kupková
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Potěšil
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Telár
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Telárová
Platnost od: 17.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2018-809 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Walterová
Platnost od: 17.10.2019  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa
 

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.