Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.sumperk@cuzk.cz
ostatní podání vestibul budovy podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mgr. Jaromír Doležal310583312112jaromir.dolezal@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Helena Hamalová308583312101helena.hamalova@cuzk.czekonomka, sekretářka
Vendula Nosková304583312133vendula.noskova@cuzk.czpodatelna
Hana Nováková304583312133hana.novakova@cuzk.czpodatelna
Jana Poláková304583312133jana.polakova2@cuzk.czpodatelna
Ing. Ivo Polášek220583312144ivo.polasek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN

Aktuality z KÚ

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN 
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada 
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa


Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality