Kamerový systém

Pokud se nacházíte v budově, ve které je umístěný kamerový systém,
  • v Liberci v přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
  • v prostoru parkoviště u garáží ve Voroněžské ulici,
  • případně v prostoru parkoviště ve dvoře v Bažantí ulici,
  • v České Lípě v přízemí budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Střelnice 2956 (vchod, vstupní hala, chodba,  podatelna, přepážka poskytování informací z katastru nemovitostí),
  • v prostoru parkoviště u budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Střelnice 2956,
  • v okolí budovy Katastrálního pracoviště Česká Lípa zejména na pozemcích parcelní číslo 5771/34 a 5770/208 v katastrálním území Česká Lípa,  
zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Fyzická podoba.

Účel zpracování

Sledování vymezených prostor.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu vlastníka budovy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení). Tento oprávněný zájem spočívá v prevenci a ochraně majetku před krádežemi, ochraně osob a ochraně před protizákonnou či trestnou činností. Zpracování se děje takovým způsobem, aby nebyly porušovány zájmy a základní práva a svobody návštěvníků budovy. Zpracování se děje takovým způsobem, aby nebyly porušovány zájmy a základní práva a svobody návštěvníků budovy.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Kamerový systém.

Plánovaná doba zpracování

Záznamy se uchovávají po dobu 7 kalendářních dní.

Příjemci údajů

Údaje se předávají pouze v případě ohrožení bezpečnosti objektu, klientů nebo zaměstnanců v případě vyšetřování protiprávního jednání příslušným kontrolním orgánům, Policii ČR, soudům apod. na základě jejich vyžádání v souladu se zákonem.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů a zpracovatel údajů

Správcem osobních údajů získaných s využitím kamerového systému je Katastrální úřad pro Liberecký kraj (kontaktní údaje pro budovu Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a kontaktní údaje pro budovu Katastrálního pracoviště Česká Lípa https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Liberecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceska-Lipa/O-uradu/Kontakty.aspx)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.