Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 353417255
Sekretariát 353417280
ústředna 353417111
fax 353417286

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bělohlávek Kamil Mgr. 213353417231Kamil.Belohlavek@cuzk.czvedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií
Brodňanský Jan Ing. 216353417413Jan.Brodnansky@cuzk.czvedoucí obnovy katastrálního operátu 2
Hamatova Eva Ing. 320353417287Eva.Hamatova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-správního oddělení
Hanušová Házyová Lydie Ing. 321353417218lydie.hanusovahazyova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Havlík Roman Ing. 220353417282Roman.Havlik@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 1
Ondruš Rostislav Ing. CV218353417405Rostislav.Ondrus@cuzk.czředitel odboru obdovy katastrálního operátu
Pencák Jaroslav Mgr. Ing. 303353417265Jaroslav.Pencak@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Stoklasová Jitka Ing. CV315353417255Jitka.Stoklasova@cuzk.czředitelka katastrálního úřadu
Waldhauserová Lenka Ing. CV309353417266Lenka.Waldhauserova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitelky katastrálního úřadu

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adam Lukáš 215
353417250
Lukas.Adam@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Benko David 301 (CH)
345548353
David.Benko@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Bleier Tomáš 215
353417250
Tomas.Bleier@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Boček Roman 305
353417275
Roman.Bocek@cuzk.czinvestiční referent
Bolváriová Pavla Ing. 217
353417402
Pavla.Bolvariova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Chábera Miloš Ing. 13
353417411
Milos.Chabera@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Freiová Andrea Bc. 317
353417245
Andrea.Freiova@cuzk.czúčetní-rozpočet
Harantová Jana 317
353417284
Jana.Harantova@cuzk.czreferent vnitřní správy
Chvojková Ivana 317
353417247
ivana.chvojkova@cuzk.czekonomicko-správního oddělení
Kalán Roman 208
353417241
roman.kalan@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Kaminský Frank
353417260
správce budovy
Kořánová Jarmila 319
353417291
Jarmila.Koranova@cuzk.czreferent majetkové správy
Kotrbová Danuše 221
353417403
Danuse.Kotrbova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Nováková Růžena Bc. 314
353417280
ku.prokarlovkraj@cuzk.czpodatelna KÚ
Porschová Ladislava Mgr. 306 (CH)
354548347
Ladislava.Porschova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Rakušan Josef 13
353417411
Josef.Rakusan@cuzk.czodddělení obnovy katastrálního operátu 1
Růžičková Zdeňka Bc. 322
353417289
Zdenka.Ruzickova@cuzk.czpersonalista
Szmitek Pavel Bc. 215
353417251
Pavel.Szmitek@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Šimková Lenka Ing. 305A
353417295
Lenka.Simkova@cuzk.czoddělení metodiky a kontroly
Štolová Blanka Bc. 210 (SO)
352357770
Blanka.Stolova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Trunda Jaroslav 208
353417276
Jaroslav.Trunda@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Vaněk Luboš Ing. 305B
353417254
Lubos.Vanek@cuzk.czmetodik katastru nemovitostí
Vaníček David 13
353417401
David.Vanicek@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Volmanová Andrea Ing. 220
353417409
Andrea.Volmanova@cuzk.czinterní auditor
Záhorcová Michaela 210 (SO)
352357771
Michaela.Zahorcova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Zavadilová Dana 322
353417288
Dana.Zavadilova@cuzk.czmzdová účetní

Aktuality úřadu

18.03.2020
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření upravuje provoz pracovišť. Více informací najdete ZDE.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.