Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 353417255
Sekretariát 353417280
ústředna 353417111
fax 353417286

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bělohlávek Kamil Mgr. 213353417231Kamil.Belohlavek@cuzk.czvedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií
Brodňanský Jan Ing. 216353417413Jan.Brodnansky@cuzk.czvedoucí obnovy katastrálního operátu 2
Hamatova Eva Ing. 320353417287Eva.Hamatova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-správního oddělení
Hanušová Házyová Lydie Ing. 321353417218lydie.hanusovahazyova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Havlík Roman Ing. 220353417282Roman.Havlik@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 1
Ondruš Rostislav Ing. CV218353417405Rostislav.Ondrus@cuzk.czředitel odboru obdovy katastrálního operátu
Pencák Jaroslav Mgr. Ing. 303353417265Jaroslav.Pencak@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Stoklasová Jitka Ing. CV315353417255Jitka.Stoklasova@cuzk.czředitelka katastrálního úřadu
Waldhauserová Lenka Ing. CV309353417266Lenka.Waldhauserova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitelky katastrálního úřadu

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adam Lukáš 215
353417250
Lukas.Adam@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Benko David 301 (CH)
345548353
David.Benko@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Bleier Tomáš 215
353417250
Tomas.Bleier@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Boček Roman 305
353417275
Roman.Bocek@cuzk.czinvestiční referent
Bolváriová Pavla Ing. 217
353417402
Pavla.Bolvariova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Chábera Miloš Ing. 13
353417411
Milos.Chabera@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Freiová Andrea Bc. 317
353417245
Andrea.Freiova@cuzk.czúčetní-rozpočet
Harantová Jana 317
353417284
Jana.Harantova@cuzk.czreferent vnitřní správy
Chvojková Ivana 317
353417247
ivana.chvojkova@cuzk.czekonomicko-správního oddělení
Kalán Roman 208
353417241
roman.kalan@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Kaminský Frank
353417260
správce budovy
Kořánová Jarmila 319
353417291
Jarmila.Koranova@cuzk.czreferent majetkové správy
Kotrbová Danuše 221
353417403
Danuse.Kotrbova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Nováková Růžena Bc. 314
353417280
ku.prokarlovkraj@cuzk.czpodatelna KÚ
Porschová Ladislava Mgr. 306 (CH)
354548347
Ladislava.Porschova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Rakušan Josef 13
353417411
Josef.Rakusan@cuzk.czodddělení obnovy katastrálního operátu 1
Růžičková Zdeňka Bc. 322
353417289
Zdenka.Ruzickova@cuzk.czpersonalista
Szmitek Pavel Bc. 215
353417251
Pavel.Szmitek@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Šimková Lenka Ing. 305A
353417295
Lenka.Simkova@cuzk.czoddělení metodiky a kontroly
Štolová Blanka Bc. 210 (SO)
352357770
Blanka.Stolova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Trunda Jaroslav 208
353417276
Jaroslav.Trunda@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Vaněk Luboš Ing. 305B
353417254
Lubos.Vanek@cuzk.czmetodik katastru nemovitostí
Vaníček David 13
353417401
David.Vanicek@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Volmanová Andrea Ing. 220
353417409
Andrea.Volmanova@cuzk.czinterní auditor
Záhorcová Michaela 210 (SO)
352357771
Michaela.Zahorcova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Zavadilová Dana 322
353417288
Dana.Zavadilova@cuzk.czmzdová účetní

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička