Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID: av8iedb
Faxem Tel. číslo: 353 417 286 Pokud podání obsahují návrh ve věci musí být podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu nejpozději do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplněna (návrhy na povolení vkladu práv do katastru, návr
Osobní/ústní podání katastrálnímu pracovišti Podatelna v přízemí budovy napravo od vchodu návrhy na zahájení řízení V, OR, podání Z a PGP, doplnění k již založeným řízením doručená osobně, osobně podané stížnosti apod.
Podání v elektronické podobě kp.sokolov@cuzk.cz Elektronická adresa podatelny
Všechna písemná podání Pošta je přebírána od doručovatelky

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeňka Krausová019352357749
zdenka.krausova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Tonka Elijašová019352357741
tonka.elijasova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Dagmar Harazimová004352357731
dagmar.harazimova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Ilona Krištůfková004352357734
ilona.kristufkova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Alena Květoňová004352357727
alena.kvetonova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Lenka Zagidulinová103352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP

Aktuality pracoviště

17.02.2021
Vážení klienti,
v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne  14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření je vstup do budovy a pohyb v ní povolen POUZE s nasazenou zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgickou rouškou) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95. Děkujeme za dodržování uvedeného usnesení, které chrání Vás i nás.


17.02.2021
Upozornění Katastrálního pracoviště!
Po dobu nouzového stavu dochází na Katastrálním pracovišti Sokolov k omezení služeb pro veřejnost.
Více informací: Získat podrobnější informace k omezení služeb pro veřejnost (soubor ve formátu PDF)

15.02.2021

Vážení klienti,
s ohledem na snahu o omezení osobního kontaktu s veřejností máte kromě osobního podání, podání poštou nebo elektronicky možnost využít bezkontaktní způsob podání vhozením listin do sběrného boxu. Ten je přístupný v době provozu podatelny a navíc pak v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin. Sběrný box je umístěn v prostoru hlavního vstupu do budovy. Vaše podání prosím vhazujte v uzavřené obálce, aby nedošlo k poškození nebo zmatku v podaných listinách. Pokud k Vašemu podání uvedete e-mailový kontakt, bude Vám na něj zasláno potvrzení o podání, případně spolu s podklady pro úhradu správního poplatku bankovním převodem. Věříme, že rozšířením možnosti podání o tento způsob zvýšíme komfort našich klientů při komunikaci s katastrálním pracovištěm i v této nelehké době.
Ing. Martin Raška, Ph.D., ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov.

 Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.