Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 352357760
Ústředna 352357711

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Burešová Sabina Mgr. 104352357764
sabina.buresova@cuzk.czVedoucí oddělení pravních vztahů k nemovitostem
Raška Martin Ing. Ph.D. CV119352357760
martin.raska@cuzk.czŘeditel
Parihuzič Dušan Ing. 013352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace
Valášková Pavlína Ing. 116352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
VKLADOVÁ ŘÍZENÍ :

.
Burešová Sabina Mgr.
352357764
sabina.buresova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Valášková Pavlína Ing.
352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Hudáková Klára Bc.
352357721
klara.hudakova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Mertlová Hana Ing.
352357728
hana.mertlova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Tatárová Miroslava Mgr.
352357725
miroslava.tatarova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Brožková Jaroslava
352357724
jaroslava.brozkova@cuzk.cz.
Králová Eva
352357726
eva.kralova3@cuzk.cz.
Procházková Silvie
352357723
silvie.prochazkova@cuzk.cz.
ZÁPISY BUDOV, ZMĚNY JINÝCH ÚDAJŮ :

.
Valášková Pavlína Ing.
352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Benešovská Zdeňka
352357738
zdenka.benesovska@cuzk.cz.
Dudziaková Růžena
352357732
ruzena.dudziakova@cuzk.cz.
Jelínková Iveta
352357735
iveta.jelinkova@cuzk.cz.
Požárová Bohumila Bc.
352357737
bohumila.pozarova@cuzk.cz.
Slejšková Andrea
352357736
andrea.slejskova@cuzk.cz.
REVIZE KATASTRU, POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Fantová Lenka
352357743
lenka.fantova@cuzk.cz.
Jůzek Jiří
352357747
jiri.juzek@cuzk.cz.
Míčová Alena
352357744
alena.micova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.
POTVRZOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Elijašová Tonka
352357741
tonka.elijasova@cuzk.cz.
Krausová Zdeňka
352357749
zdenka.krausova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.sokolov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

17.02.2021
Vážení klienti,
v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne  14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření je vstup do budovy a pohyb v ní povolen POUZE s nasazenou zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgickou rouškou) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95. Děkujeme za dodržování uvedeného usnesení, které chrání Vás i nás.


17.02.2021
Upozornění Katastrálního pracoviště!
Po dobu nouzového stavu dochází na Katastrálním pracovišti Sokolov k omezení služeb pro veřejnost.
Více informací: Získat podrobnější informace k omezení služeb pro veřejnost (soubor ve formátu PDF)

15.02.2021

Vážení klienti,
s ohledem na snahu o omezení osobního kontaktu s veřejností máte kromě osobního podání, podání poštou nebo elektronicky možnost využít bezkontaktní způsob podání vhozením listin do sběrného boxu. Ten je přístupný v době provozu podatelny a navíc pak v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin. Sběrný box je umístěn v prostoru hlavního vstupu do budovy. Vaše podání prosím vhazujte v uzavřené obálce, aby nedošlo k poškození nebo zmatku v podaných listinách. Pokud k Vašemu podání uvedete e-mailový kontakt, bude Vám na něj zasláno potvrzení o podání, případně spolu s podklady pro úhradu správního poplatku bankovním převodem. Věříme, že rozšířením možnosti podání o tento způsob zvýšíme komfort našich klientů při komunikaci s katastrálním pracovištěm i v této nelehké době.
Ing. Martin Raška, Ph.D., ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov.

 Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.