Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-4353/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Sokolova
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 06.11.2019

Veřejná vyhláška V-4446/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Sindi
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 06.11.2019

Veřejná vyhláška V-5117/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Kindl
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 06.11.2019

Veřejná vyhláška V-5117/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Kindlová
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 06.11.2019

Veřejná vyhláška V-4951/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Halajová
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 05.11.2019

Veřejná vyhláška V-4981/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Vykoupilová
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 05.11.2019

Veřejná vyhláška V-4985/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Pořízek
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 05.11.2019

Veřejná vyhláška V-4985/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Pořízek
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 05.11.2019

Veřejná vyhláška V-5020/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Čmolíková
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 05.11.2019

Veřejná vyhláška V-4158/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Weiß
Platnost od: 18.10.2019 Platnost do: 02.11.2019

Veřejná vyhláška V-4310/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Serebryakova
Platnost od: 18.10.2019 Platnost do: 02.11.2019

Veřejná vyhláška V-4890/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Sankot
Platnost od: 18.10.2019 Platnost do: 02.11.2019

Veřejná vyhláška V-4902/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Wittenzellnerová
Platnost od: 18.10.2019 Platnost do: 02.11.2019

Veřejná vyhláška V-4919/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Knobloch
Platnost od: 18.10.2019 Platnost do: 02.11.2019

Veřejná vyhláška V-3855/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Puchta
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4067/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Petrović
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4860/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Janďourek
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4869/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Tomi
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4885/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Mařík
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4885/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Našincová
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-4900/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Boučková
Platnost od: 17.10.2019 Platnost do: 01.11.2019

Veřejná vyhláška V-3676/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Prokhorov
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-3676/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Prokhorova
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-3749/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Seninger
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4419/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Kuznetsov
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4633/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Titl
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4693/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Martišík
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4843/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Pavlov
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-4884/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu PRIMAT akciová společnost Sokolov
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 31.10.2019

Veřejná vyhláška V-3731/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Doffková
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-3937/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Goldman
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-4189/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Ďurišová
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-4438/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Gololobova
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-4651/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Polakovič
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška V-4651/2019-402 Vyrozumění o provedení vkladu Polakovičová
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Veřejná vyhláška OR-281/2018-402 Rozhodnutí o opravě chyby Jinochová
Platnost od: 11.10.2019 Platnost do: 29.10.2019

Veřejná vyhláška V-6045/2019-402 Informace o vyznačení plomby Holečková
Platnost od: 11.10.2019 Platnost do: 26.10.2019

Dražební vyhláška č.j. 97EX 16196/11-123
Platnost od: 10.10.2019 Platnost do: 06.12.2019

Veřejná vyhláška V-4991/2019-402 Zastavení řízení Báchor
Platnost od: 10.10.2019 Platnost do: 25.10.2019

Veřejná vyhláška V-4993/2019-402 Přerušení řízení Báchor
Platnost od: 10.10.2019 Platnost do: 25.10.2019

Veřejná vyhláška V-4204/2019-402 Zastavení řízení Heištein
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 24.10.2019

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 11924/11-227
Platnost od: 03.10.2019 Platnost do: 06.12.2019

Dražební vyhláška č.j. 121 EX 612/06-81
Platnost od: 27.09.2019 Platnost do: 24.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 040 EX 10115/10-127
Platnost od: 25.09.2019 Platnost do: 07.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 18147/12-180
Platnost od: 23.09.2019 Platnost do: 30.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 067 EX 4218/10-100
Platnost od: 17.09.2019 Platnost do: 26.10.2019

Dražební vyhláška č.j. 049 EX 00923/04-112
Platnost od: 11.09.2019 Platnost do: 02.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 129 EX 3183/07-114
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 15.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 13336/10-169
Platnost od: 03.09.2019 Platnost do: 21.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 22745/09-156
Platnost od: 02.09.2019 Platnost do: 10.11.2019

Dražební vyhláška č.j. 124 EX 593/11-440
Platnost od: 02.09.2019 Platnost do: 25.10.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

   

Dražební vyhláška č.j. 106 EX 13535/09-207
   

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

21.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Provoz pracoviště bude výrazně omezen, podáním tento den nebude přiděleno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Rovněž nebude možno uhradit správní poplatek platební kartou, ani vydávat podklady pro platbu správního poplatku pro bezhotovostní převod (bude nutno vyčkat na výzvu k úhradě správního poplatku).

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Ing. Dagmar Juráková, ředitelka Katastrálního pracoviště Cheb
 

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce Czech POINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.