Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID:z4xiech
elektronické podání kp.cheb@cuzk.cz
všechna ostatní podání kancelář č. 4 přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeňka Bémová05354548349
zdenka.bemova@cuzk.czPodatelna katastrálního pracoviště Cheb
Ilona Bublíková32354548346
ilona.bublikova@cuzk.czPotvrzování geometrických plánů
Ing. Blanka Hodinková32354548345
blanka.hodinkova@cuzk.czPotvrzování geometrických plánů
Ing. Dagmar Juráková12354548326
dagmar.jurakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Vlasta Kavková02354548313
vlasta.kavkova@cuzk.czInformace z údajů katastru nemovitostí
Anna Kozelková33 A354548322
anna.kozelkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šárka Krist05354548312
sarka.krist@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Cheb
Petra Matějíčková04354548311
petra.matejickova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Cheb
Linda Šrámková04354548316
linda.sramkova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Cheb
Ing. Pavla Tenglerová15354548338
pavla.tenglerova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Gabriela Živná05354548343
gabriela.zivna@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Cheb

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Upozornění Katastrálního pracoviště!
Po dobu nouzového stavu dochází na Katastrálním pracovišti Cheb k omezení služeb pro veřejnost.
Více informací: Získat podrobnější informace k omezení služeb pro veřejnost (soubor ve formátu PDF)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"