Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.blansko@cuzk.cz
vkladová podání místnost č. 112 - přepážka č. 5
všechna ostatní podání místnost č. 103

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Bc. Aleš Březina206516499062
ales.brezina@cuzk.czředitel KP
Hana Gruberová208516499066
hana.gruberova@cuzk.czpodatelna, výpravna
Drahomíra Králíčková115516499065
drahomira.kralickova@cuzk.czpodatelna
RNDr. Marie Rittrová211516499063
marie.rittrova@cuzk.czinformatik KP, podatelna, výpravna
Ing. Petr Švásta303516499086
petr.svasta@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace, digitalizace SGI

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.