Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.blansko@cuzk.cz
vkladová podání místnost č. 112 - přepážka č. 5
všechna ostatní podání místnost č. 103

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Bc. Aleš Březina206516499062
ales.brezina@cuzk.czředitel KP
Hana Gruberová208516499066
hana.gruberova@cuzk.czpodatelna, výpravna
RNDr. Marie Rittrová211516499063
marie.rittrova@cuzk.czinformatik KP, podatelna, výpravna
Miroslava Ševčíková205516499061
miroslava.sevcikova@cuzk.czekonom-sekretář, podatelna, výpravna

Aktuality úřadu

19.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S ohledem na platná usnesení vlády ČR a na zvýšený zájem klientů o služby katastru upravujeme úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích v působnosti KÚ pro Jihomoravský kraj s platností od pondělí 22. února 2021 takto:

pondělí 8:00 - 17:00 hodin
středa 8:00 - 17:00 hodin
pátek 8:00 - 12:00 hodin

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.