Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov (ID SM 30000159/30003783)
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Český Krumlov
25.11.2021
10.12.2021
01.01.2022
ředitel odboru - ředitel/ka Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000277/30003901)
(PDF)
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Strakonice
18.11.2021
03.12.2021
01.01.2022

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

23.12.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009278, Operační program Životní prostředí)
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2021

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.