Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný/vrchní referent - personalista/ka v kanceláři ředitele Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj (ID SM 30000022/30003646)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj kancelář ředitele)
Platnost od: 27.01.2023 Platnost do: 17.02.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - správa dokumentace katastru - informatik v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Strakonice
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice)
Platnost od: 27.01.2023 Platnost do: 22.02.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000296/30003920)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice)
Platnost od: 25.01.2023 Platnost do: 10.02.2023

Oznámení o ukončení provozu kontaktního místa Dačice
Platnost od: 30.11.2022 Platnost do: 31.03.2023

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality úřadu

30.11.2022
Oznámení o ukončení provozu kontaktního místa Dačice

23.12.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009278, Operační program Životní prostředí)
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2021

Aktuality resortu

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.