Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 040 EX 9685/07-128
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-1648/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Lukáčová
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-1763/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Trucová
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-1776/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Piliarová
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-1841/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Polanský
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-1971/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Hiptmair
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Veřejná vyhláška V-2069/2019-305 Vyrozumění o provedení vkladu Mlázovská
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 03.06.2019

Oznámení o vyložení změn map BPEJ na části k.ú. Louka
Platnost od: 29.04.2019 Platnost do: 30.05.2019

Oznámení o dokončení a vyložení OKO Vlastec
Platnost od: 24.04.2019 Platnost do: 27.06.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality