Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-5295/2023-305 Vyrozumění o provedení vkladu RECLAIM, a.s., id.č.46076760
Platnost od: 08.04.2024 Platnost do: 23.04.2024

Veřejná vyhláška V-667/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Platnost od: 04.04.2024 Platnost do: 19.04.2024

Veřejná vyhláška V-354/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Staňková
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-469/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Schörkhuberová
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-470/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Vokálová
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-491/2024-305 Rozhodnutí o povolení vkladu Křepelová
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-5147/2023-305 Vyrozumění o provedení vkladu Výlet
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-525/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Waldman
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-547/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Kokošková
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška V-672/2024-305 Vyrozumění o provedení vkladu Šteier
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 18.04.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-80/2024-305 Obecné obeslání Průša
Platnost od: 03.04.2024 Platnost do: 19.04.2024

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu Blehov
Platnost od: 28.03.2024 Platnost do: 29.04.2024

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ Čimelice
Platnost od: 28.03.2024 Platnost do: 15.04.2024

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Držov
Platnost od: 13.03.2024 Platnost do: 13.04.2024

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Křižanov u Branic
Platnost od: 13.03.2024 Platnost do: 13.04.2024

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Milenovice
Platnost od: 13.03.2024 Platnost do: 13.04.2024

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Pamětice u Drhovle
Platnost od: 13.03.2024 Platnost do: 13.04.2024

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu Laziště
Platnost od: 13.03.2024 Platnost do: 15.04.2024

Dražební vyhláška 120 EX 1721/05-191
Platnost od: 26.02.2024 Platnost do: 09.05.2024

Dražební vyhláška 120 EX 1721/05-192
Platnost od: 26.02.2024 Platnost do: 09.05.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-66/2024-305 Obecné obeslání Uhlíková
Platnost od: 31.01.2024 Platnost do: 31.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-123/2023-305 Obecné obeslání Tomanová
Platnost od: 30.08.2023 Platnost do: 30.08.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-125/2023-305 Obecné obeslání Achač
Platnost od: 30.08.2023 Platnost do: 30.08.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-27/2023-305 Obecné obeslání Jirochová
Platnost od: 02.05.2023 Platnost do: 03.05.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.