Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.pisek@cuzk.cz
ostatní podání kancelář 84 3. patro budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jitka Pravdová382206816jitka.pravdova@cuzk.czreferentka katastru nemovitostí
Zdeněk Řehoř382206820zdenek.rehor@cuzk.czreferent katastru nemovitostí
Ing. Eliška Růžičková382206813eliska.ruzickova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Miloslava Šarešová382206830miloslava.saresova@cuzk.czreferentka katastru nemovitostí

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality