Aktuality pro zeměměřiče

17.07.2017
WSGP – byla nastavena nová max. plocha ohrady VFK na hodnotu 3 km²

03.05.2017
Byl aktualizován formulář protokolu o vytyčení hranice pozemku a doplněn vzor prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení. Odkaz zde.

03.05.2017
Byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí záložky je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky. Odkaz zde.

03.02.2017
Pro automatický odběr aktualit týkajících se zeměměřických činností lze připojit informační kanál zde.

22.12.2016
Byla spuštěna aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě. Bližší informace zde.


ČÚZK - Aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality zeměměřiči