Návody ČÚZK

Návod pro správu katastru nemovitostí

 • c.j. ČÚZK-03030/2016-22, účinnost od 1. 4. 2016
  •  (PDF) ;  (DOC)
   Dodatek č. 1 k č.j. ČÚZK-03030/2016-22, účinnost od 15.8.2017
    (PDF) ;  (DOC)
   Návod - úplné znění s vyznačenými změnami (pracovní pomůcka)
    (DOC)
    
 • c.j. ČÚZK 4571/2001-23, účinnost od 1. 9. 2001 do 31. 3. 2016

Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy

 • c.j. ČÚZK 6661/2007-22, účinnost od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2016
 

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

 • Návod - účinnost dnem 1. 2. 2015
   (PDF)
 • Přílohy
   (ZIP)
 • Návod - úplné znění (pracovní pomůcka) - zrušeno
   (DOC);  (PDF)
 • Přílohy: (aktualizováno 17. 7. 2009) - zrušeno
  ZIP: doc, xls, dgn, pdf
   (ZIP 1 - 33);  (ZIP 34 - 56)
  ZIP: pdf
   (ZIP 1 - 33);  (ZIP 34 - 56)
  Návod pro obnovu katastrálního operátu nahradil zrušené predpisy:
  • Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním SGI a pro jeho vedení
    (Návod (Dodatek c.1 (Dodatek c.2)
  • Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním
    (Návod (Dodatek c.1)
 

Návod na převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení 
v S-JTSK

Technologický postup pro převod map v S-SK do souvislého zobrazení v S-JTSK

 • Technologický postup pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK systémem KOKEŠ verze 6 pro MS Windows.
   (DOC)

Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání Mapy krajů České republiky 1 : 200 000
(MK 200)

Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání mapy obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 (MORP 50)

 • c.j. ČÚZK-10815/2016-22,
   (DOC);   (PDF)

Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání Státní mapy 1 : 5 000 (SM5)

Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání základní mapy České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000

Návod pro správu geodetických základů České republiky

Návod pro vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

 •  
 •  

Aktuality

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služebí místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.

14.07.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2017) je k dispozici ke stažení.