Katastrální mapy na E-shop Geoportálu ČÚZK

5.Podmínky poskytování Katastrální mapy prostřednictvím E-shop Geoportálu ČÚZK

  1. Katastrální mapa v rastrové a vektorové podobě (dále „KM“) se vybírá a objednává prostřednictvím E-shop Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz). Výběr produktu lze provést bez přihlášení do aplikace, ale sestavení a odeslání objednávky může provést pouze zaregistrovaný a přihlášený kupující. Objednávka tak obsahuje údaje nezbytné pro vytvoření Dohody o poskytnutí digitálního produktu (dále jen „Dohoda“) - jméno a adresu, telefonní, e-mailové a bankovní spojení, název objednávaného produktu, vymezení výdejních jednotek a účel užití jen pro vlastní potřebu.
  2. Zpoplatnění KM dle vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN.
  3. KM se poskytuje na základě uzavřené Dohody.
  4. KM rastrová se poskytuje po zaplacení platební kartou.
  5. Platbu za jednu objednávku KM rastrové lze provést platební kartou maximálně do výše 10.000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk bude bankou účtován poplatek úměrný výši platby za produkty, v souladu s následujícím odst. 6. a zákonem č. 284/2009 Sb.
  6. Pro platbu kartou je stanovena výše transakčního poplatku za provedení on-line platby následovně:
     
 
 
Cena produktu (Kč)
 
Transakční poplatek (Kč)
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
ERA
Komerční banka
mBank
Raiffeisen bank
Fio banka
GE Money Bank
SBERBANK
 
Platební karta
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500 a více
4,00
4,00
4,00
4,00
4,05
4,66
5,26
5,87
6,48
7,09
8,30
9,51
10,73
11,94
13,16
14,37
15,59
16,80
18,02
19,23
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,19
4,64
5,10
5,55
6,46
7,37
8,27
9,18
10,09
11,00
11,91
12,82
13,72
14,63
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,01
4,44
4,87
5,30
6,15
7,01
7,87
8,72
9,58
10,44
11,30
12,15
13,01
13,87
0,94
1,88
2,83
3,77
4,71
5,65
6,60
7,54
8,48
9,42
11,31
13,19
15,08
16,96
18,85
20,73
22,62
24,50
26,39
28,27
 
Transakční poplatek se připočítává k ceně produktů v objednávce a je uhrazen v rámci téže on-line platby. Transakční poplatek je z celkové výše on-line platby strháván přímo bankou a nejedná se tedy o příjem ZÚ. ZÚ proto nevystavuje doklad o zaplacení transakčního poplatku.
  1. Po zaplacení platební kartou a odeslání objednávky je kupujícímu vygenerován Zjednodušený daňový doklad (ZDD). Kupující si ZDD může stáhnout nebo vytisknout.
  2. KM se vydává jen stažením ze serveru.
Pro užití KM jsou podmínky využití údajů katastru nemovitostí podrobně upraveny Vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuality

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služebí místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.

14.07.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2017) je k dispozici ke stažení.