Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

22.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Třinec - informace zde.

21.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místa vedoucího oddělení řízení územních orgánů, vedoucího oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí, vedoucího oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN a vedoucího oddělení metodiky zeměměřictví a katastru - informace zde.

20.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Hradec Králové - informace zde.

14.04.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (04/2016) ke stažení zde.

07.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Šumperk, Prostějov a Přerov - informace zde.

07.04.2016
Podmínky poskytování prostorových dat a síťových služeb zde.