Statut, Jednací a Organizační řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu

 • Statut ze dne 15. 3. 2002, č.j. 1393/2002-22
  •  (PDF) – Statut – Úplné znění (pracovní pomůcka)
 • Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 16.prosince 2013 čj. ČÚZK-21732/21013-14
  •  (PDF) – Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 16.prosince 2013 čj. ČÚZK-21732/2013-14
  •  (PDF) – Dodatek č. 1 ze dne 28.prosince 2017 čj. ČÚZK-14789/2017-21
  •  (PDF) – Diferenční znění (pracovní pomůcka)
  •  (PDF) – Úplné znění (pracovní pomůcka)
 • Organizační řád ze dne 25. 6. 2015, č.j. ZKI PA 330/2015
  •  (PDF) – Organizační řád – Úplné znění
 • Organizační řád - dodatek č. 1 ze dne 1. 7. 2015, č.j. ZKIPA-356/2015
  •  (PDF) – Dodatek č. 1 – Úplné znění

 • 13.03.2020
  Z důvodů omezení šíření onemocnění COVID-19 jsou až do odvolání zakázány osobní návštěvy klientů i soukromé návštěvy na pracovištích zaměstnanců katastrálního úřadu, zeměměřického úřadu a zeměměřického a katastrálního inspektorátu.
  Ředitelka Mgr. Lucie Ročková

  -->