Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Stížnosti Kancelář číslo 408 Při nepřítomnosti kancelář 404
Běžná podání Kancelář číslo 404
Elektronická podání na adresu podatelny ZKI zki.liberec@cuzk.cz.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Olga Hnatovská406485341510olga.hnatovska@cuzk.czrozpočtářka - (vrchní referentka)
Ing. Tomáš Krykorka408485341508tomas.krykorka@cuzk.czinspektor - (odborný rada)
Martina Železná404485341506martina.zelezna@cuzk.czasistentka - účetní

Aktuality

Žádné aktuality