Kontakty

Typ Telefon
fax 577577744
ústředna 577577711

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Huňková Jiřina Ing. CV215577577716
jirina.hunkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Skřivánek Michal Ing. 209577577715
michal.skrivanek@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení aktualizace KN
Harníková Alena Mgr. 110577577717
alena.harnikova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Saláková Dagmar Ing. 213577577713
dagmar.salakova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021

Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni    1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud vyhotovitelé geometrických plánů nežádají o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

 Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.