Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.kromeriz@cuzk.cz
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích kancelář č. 125, podatelna přízemí
ústní podání kancelář č. 125, podatelna přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Renata Chrastinová314573301511
renata.chrastinova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Petr Daněk310573301555
petr.danek@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Ing. Šárka Korbová305573301522
sarka.korbova@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace katastru nemovitostí
Marcela Martišová104573301500
kp.kromeriz@cuzk.czřízení o správních poplatcích
Jaroslav Michálek308573301557
jaroslav.michalek@cuzk.czinformatik
Stanislava Nábělková307573301524
stanislava.nabelkova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Jaroslava Pektorová110573301534
jaroslava.pektorova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
JUDr. Jana Šiborová318573301516
jana.siborova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Mária Vránová309573301559
maria.vranova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.