Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada-odborný rada - ředitel-ředitelka Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod
(Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod)
Platnost od: 18.04.2024 Platnost do: 26.04.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada-odborný rada -ředitel-ředitelka Katastrálního pracoviště Jihlava
(Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Jihlava)
Platnost od: 18.04.2024 Platnost do: 26.04.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada-odborný rada -ředitel-ředitelka Katastrálního pracoviště Třebíč
(Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Třebíč)
Platnost od: 18.04.2024 Platnost do: 26.04.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent - vrchní referent - aktualizace KN I KP Jihlava
(Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Jihlava)
Platnost od: 08.04.2024 Platnost do: 22.04.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality úřadu

18.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – ředitel/ka  Katastrálního pracoviště Jihlava na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Jihlava.

18.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – ředitel/ka  Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Havlíčkův Brod.

18.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – ředitel/ka  Katastrálního pracoviště Třebíč na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Třebíč.

Aktuality resortu

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.