Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

Statut

Jednací řád

Spisový řád

  • Organizační řád ze dne 1. 7. 2015, č.j. 2556/2015-02 030
    •  (PDF) – Organizační řád – Úplné znění