Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 1/2020 - systemizace od 1.1.2020 - č.j. KÚ-09000/2020-560-2010
     (PDF)