Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 1/2022 - systemizace od 1.1.2022 - č.j. KÚ-08510/2021-560-1001
     (PDF)