Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.nymburk@cuzk.cz
ostatní podání přízemí budovy kancelář č. 2

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality