Komise pro nakládání s majetkem státu

Luděk Lukšík – předseda
Radka Stejskalová – tajemník
Milada Volná
Ing. Jan Zajíček
Ing. Josef Ziegler
Bc. Michaela Malá
Mgr. Pavla Maschitová