Komise pro nakládání s majetkem státu

Mgr. Roman Staněk – předseda
Radka Stejskalová – tajemník
Milada Volná
Mgr. Václav Litoš
Ing. Josef Ziegler
Michaela Růtová
Luděk Lukšík
 

Datum poslední aktualizace: 13.02.2024