Komise pro investiční rozvoj

Ing. Vladimír Calda – předseda
Mgr. Václav Litoš – tajemník
Ing. Josef Ziegler
Radka Stejskalová
Ing. Jana Lauermanová