Kontakty

Typ Telefon
ústředna 482416000

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěSkalická Jana Ing. Bc.CV482416004
jana.skalicka@cuzk.cz
2a

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Diblíčková Eva 1
482416008
eva.diblickova@cuzk.czoddělení správy KN
Janata Jaroslav 4
482416005
jaroslav.janata@cuzk.czoddělení správy KN
Karas Jan 3
482416009
jan.karas@cuzk.czoddělení správy KN
Křepelková Jana 2b
482416001
jana.krepelkova@cuzk.czoddělení správy KN
Mikan Vladimír 1
482416006
vladimir.mikan@cuzk.czoddělení správy KN
Polčáková Zuzana 3
482416002
zuzana.polcakova@cuzk.czoddělení správy KN
Urbanová Petra 10
482416000
petra.urbanova@cuzk.czoddělení správy KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.frydlant@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

03.12.2020
S účinností od 7.12.2020 se úřední hodiny stanovují na:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa  : 8:00 - 17:00


30.10.2020
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 jsou úřední hodiny Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj stanoveny na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V souladu s výše citovaným usnesením Vlády České republiky je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Za uvedeným účelem žádáme klienty o upřednostnění kontaktu na dálku s využitím datové schránky, e-mailu, telefonu a zejména prostřednictvím sběrného boxu.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"