Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - OO-3_2020_605 v k.ú. Bělý- část mapováním
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 03.01.2022

Veřejná vyhláška RO-5/2020-605 Obecné obeslání Košťál
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 16.12.2021

Veřejná vyhláška RO-5/2020-605 Obecné obeslání Kubečková
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 16.12.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-73/2021-605 Obecné obeslání Kubečková
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 01.12.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-74/2021-605 Obecné obeslání Košťál
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 01.12.2022

Veřejná vyhláška V-5634/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Kuruc
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 10.12.2021

Veřejná vyhláška V-5634/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Kuruc
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 10.12.2021

Veřejná vyhláška V-7013/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Vencl
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-7106/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Hlava
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-7275/2021-605 Vyrozumění o provedení vkladu Kubečková
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-8378/2021-605 Informace o vyznačení plomby Jelínek 2
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - OO-1_2018_605 v k.ú Litoboř- část mapováním
Platnost od: 18.11.2021 Platnost do: 20.12.2021

Dražební vyhláška Z-3933/2021-605
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Burdychová
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Havel
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Nývltová
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Prouzová
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Rosová
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Souček
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Teplá
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Teplý
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Turková
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-57/2021-605 Obecné obeslání Vlčková
Platnost od: 04.11.2021 Platnost do: 24.09.2022

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí OO-3_2020-605 - k.ú. Bělý
Platnost od: 29.09.2021 Platnost do: 11.12.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Hanušová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Hofmanová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Ježek
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Nýč
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Nýčová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-42/2021-605 Obecné obeslání Smolová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 29.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-43/2021-605 Obecné obeslání Hofmanová
Platnost od: 28.07.2021 Platnost do: 19.07.2022

Veřejná vyhláška - výzva k přihlášní osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen - k.u. Jaroměř.pdf
Platnost od: 17.06.2021 Platnost do: 18.06.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

26.11.2021
Vážení klienti,
s účinností od 26. 11. 2021 je na Katastrálním pracovišti Náchod instalována schránka pro příjem podání. Tato schránka je určena pro bezkontaktní podání návrhů na vklad a dalších písemností určených tomuto pracovišti. Schránka je pravidelně vybírána, okamžikem podání je okamžik výběru schránky. Příjem podání bude potvrzen spolu s případným podkladem pro platbu správního poplatku na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

12.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště. Distribuční skupina vfk.nachod@cuzk.cz bude zrušena, požadavky  budou zasílány na kp.nachod@cuzk.cz

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.