Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa - č.j. KÚ-03913/2021-660-1001
     (PDF)