Kontakty

Typ Telefon
fax 383313180
ústředna 383313161

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Svoboda Radek Ing. CV23383313160radek.svoboda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Franková Libuše Mgr. 1.4.383313173libuse.frankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Karásek Jan Bc. 3.3.383313181jan.karasek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Vadroňová Alena Bc. 2.1.383313186alena.vadronova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Břicháček Petr Ing. 2.5.
383313162
petr.brichacek@cuzk.czinformatik
Valentová Jana 2.2.
383313161
jana.valentova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.strakonice@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

18.06.2020
Listiny, které ukládáme do Sbírky listin, nám prosím zasílejte pouze ve formátu PDF/A.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička