Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-4/2023-303 Obecné obeslání Hadač
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 04.07.2024

Veřejná vyhláška RO-4/2023-303 Obecné obeslání Hadačová
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 04.07.2024

Veřejná vyhláška RO-5/2023-303 Obecné obeslání Adensam
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 04.07.2024

Veřejná vyhláška RO-5/2023-303 Obecné obeslání Adensamová
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 04.07.2024

Veřejná vyhláška V-4021/2024-303 Zahájení řízení Benešová
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 04.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-112/2024-303 Obecné obeslání Hadač
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 20.06.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-112/2024-303 Obecné obeslání Hadačová
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 20.06.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-113/2024-303 Obecné obeslání Adensam
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 20.06.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-113/2024-303 Obecné obeslání Adensamová
Platnost od: 19.06.2024 Platnost do: 20.06.2025

Veřejná vyhláška V-1375/2024-303 Zastavení řízení Scheinpflugová
Platnost od: 17.06.2024 Platnost do: 02.07.2024

Veřejná vyhláška V-3242/2024-303 Informace o vyznačení plomby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Platnost od: 12.06.2024 Platnost do: 27.06.2024

Veřejná vyhláška V-3837/2024-303 Informace o vyznačení plomby Homolka
Platnost od: 11.06.2024 Platnost do: 26.06.2024

Seznam katastrálních území v nichž nejsou k parcelám přiřazeny kódy BPEJ
Platnost od: 20.11.2023  

Veřejná vyhláška ZDŘ-151/2023-303 Obecné obeslání Šmolová
Platnost od: 19.09.2023 Platnost do: 20.09.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-135/2023-303 Obecné obeslání Kubíčková
Platnost od: 09.08.2023 Platnost do: 12.08.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-135/2023-303 Obecné obeslání Stachová
Platnost od: 09.08.2023 Platnost do: 12.08.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024.Informacni-letak-MF.pdf

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.