Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3011/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu STRODEN MANAGEMENT LIMITED, id.č. HE 117862
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-3218/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Schönbauer
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-3291/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Alferov
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5295/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Fafl
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5312/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Bártová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5334/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Michálková
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5383/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Novotný
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5385/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Švehlová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5459/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Irmiš
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5469/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Doucha
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5618/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Szromek
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5648/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Tobiáš
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5715/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Ženčuch
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5805/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Stakorová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5904/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Vondra
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5977/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Szromek
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-5987/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Šiller
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6076/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Stašek
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6112/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Hlach
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6140/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Csavoj
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6141/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Csavoj
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6142/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Csavoj
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6184/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Leyrer
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6228/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Rojiček
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-6424/2020-302 Vyrozumění o provedení vkladu Novotný
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj od 15. února 2021
Platnost od: 15.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

12.08.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Katastrální pracoviště Č. Krumlov - výměna oken
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/ 0009270, Operační program Životní prostředí, č. výzvy: 05_18_100)

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.