Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-6393/2021-302 Výzva k zaplacení poplatku Macháň
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 12.12.2021

Veřejná vyhláška V-5119/2021-302 Přerušení řízení Polomová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5444/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Masek
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5445/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Masek
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5550/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Lévová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5606/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Begovičová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5722/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Rokosová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5729/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Zvolenský
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5822/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Jakl
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5858/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Parisch
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5873/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Novák
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-5957/2021-302 Vyrozumění o provedení vkladu Roblová
Platnost od: 22.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

12.08.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Katastrální pracoviště Č. Krumlov - výměna oken
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/ 0009270, Operační program Životní prostředí, č. výzvy: 05_18_100)

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.