Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

FAQ - často kladené dotazy k VDP

Seznam FAQ

1. Co je aplikace VDP?
2. Jaká je internetová adresa aplikace VDP?
3. Jaký je rozdíl mezi VDP, RÚIAN a ISÚI?
4. Je potřeba se do VDP registrovat?
5. Jsou data poskytovaná z VDP za úplatu?
6. Kdo je správcem VDP?
7. Mají data poskytovaná prostřednictvím VDP referenční charakter?
8. Na jaké internetové adrese najdu informace o ISÚI/RÚIAN/VDP?

TIP: Stáhněte si souhrn často kladených dotazů ve formě PDF dokumentu .
 

FAQ - otázky a odpovědi

1. Co je aplikace VDP?
Aplikace Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP) umožňuje nahlížet a získávat data základního registru RÚIAN prostřednictvím VFR a také některá data editačních agendových informačních systému ISÚI a ISKN.

 
2. Jaká je internetová adresa aplikace VDP?
Pro přístup k VDP použijte následující odkaz: https://vdp.cuzk.cz/ 

 
3. Jaký je rozdíl mezi VDP, RÚIAN a ISÚI?
RÚIAN: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; jeden ze čtyř základních registrů.

VDP: Veřejný dálkový přístup, který nahlíží na data RÚIAN.

ISÚI: Prostřednictvím ISÚI příslušný editor zakládá/mění/ruší prvky RÚIAN.

 
4. Je potřeba se do VDP registrovat?
Pro přístup do aplikace VDP není potřeba žádné registrace.

 
5. Jsou data poskytovaná z VDP za úplatu?
Poskytovaná data z VDP jsou zdarma.

 
6. Kdo je správcem VDP?
Správcem VDP  je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

 
7. Mají data poskytovaná prostřednictvím VDP referenční charakter?
Data poskytovaná prostřednictvím VDP mají pouze informativní charakter. Referenční charakter mají pouze data sdílená přes Informační systém základních registrů.

 
8. Na jaké internetové adrese najdu informace o ISÚI/RÚIAN/VDP?
Veškeré informace se dozvíte na internetové adrese: https://www.cuzk.cz/ruian v sekci Veřejný dálkový přístup.