03.05.2017

 
Byl aktualizován formulář protokolu o vytyčení hranice pozemku a doplněn vzor prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení. Odkaz zde.

ČÚZK - Aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality zeměměřiči