Změny v INSPIRE datových sadách

12.1.2017
V souvislosti s projektem European Location Framework (ELF) bylo provedeno rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad. Rozšiřující ELF xml schémata jsou dostupná na adrese http://www.locationframework.eu/schemas. Do schémat jsou importována INSPIRE xml schémata ve verzi 4.0.
Změny byly provedeny v těchto datových sadách:

 • Územní správní jednotky (AU)
 • Zeměpisná jména (GN)
 • Vodstvo (HY)
 • Dopravní sítě - letecká doprava (TN_AIR)
 • Dopravní sítě - lanová dráha (TN_CABLE)
 • Dopravní sítě - železniční doprava (TN_RAIL)
 • Dopravní sítě - silniční doprava (TN_ROAD)
 • Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)
05.12.2016
V souvislosti se zapojením ČÚZK do projektu ELF dojde od 2.1.2017 k rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad. Rozšiřující ELF xml schémata jsou dostupná na adrese http://www.locationframework.eu/schemas. Do schémat jsou importována INSPIRE xml schémata ve verzi 4.0. Ukázkové soubory a popis změn pro témata AU, GN, HY a TN a příslušný popis změn pro jednotlivé typy objektů podle schémat ELF 1.0 jsou ke stažení zde:
Územní správní jednotky (AU)
Zeměpisná jména (GN)
Vodstvo (HY)
Dopravní sítě-letecká doprava (TN_AIR)
Dopravní sítě-lanová dráha (TN_CABLE)
Dopravní sítě-železniční doprava (TN_RAIL)
Dopravní sítě-silniční doprava (TN_ROAD)
Dopravní sítě-vodní doprava (TN_WATER)

 

1.10.2016
1. října 2016 ČÚZK upravil poskytování INSPIRE datových sad poskytovaných formou předpřipravených souborů nebo stahovacích služeb. Jedná se o přechod na vyšší verzi schémat XML (XSD). Nejde o změnu obsahu dat, ale o drobné úpravy zápisu. Schémata XML ve verzi 3.0 nebudou nadále podporována. Nová schémata XML ve verzi 4.0 jsou k dispozici na webu JRC. Další informace o schématech XML pro datové sady INSPIRE najdete na stránce http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/xml-schemas . Schémata XML pro BuildingsExtended2D a BuildingsExtendedBase byla navržena ve spolupráci ČÚZK a ČVUT v Praze a jsou k dispozici na adrese http://services.cuzk.cz/xsd/inspire/ .

Změny byly provedeny v těchto datových sadách:
 • Parcely (CP),
 • Administrativní jednotky (AU),
 • Adresy (AD),
 • Budovy (BU),
 • Zeměpisná jména (GN),
 • Vodstvo (HY),
 • Dopravní sítě (TN).
ČÚZK bude do konce roku 2016 poskytovat GML data témat CP, AU, AD, BU odpovídající verzi schémat XML ve verzi 3.0 formou služby WFS a předpřipravených souborů ve formátu GML 3.2.1 na níže uvedených adresách.
 

GML (gml soubory jsou platné k 1.10.2016, nadále již nejsou aktualizovány)

 • CP: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/cp/ ,
 • AU: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/au/ ,
 • AD: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/ad/ ,
 • BU: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/bu/ .

WFS

 • CP: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • AU: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • AD: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • BU: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities .
Služby poskytující data odpovídající XSD ve verzi 4.0 běží na původních adresách.

01.08.2016
Ukázkové soubory a popis změn pro témata AD, AU, CP, BU, GN, HY a TN v souvislosti s přechodem na INSPIRE xml schema verze 4.0. jsou ke stažení zde:
Adresy (AD)
Územní správní jednotky (AU)
Parcely (CP)
Budovy (BU)
Zeměpisná jména (GN)
Vodstvo (HY)
Dopravní sítě-letecká doprava (TN_AIR)
Dopravní sítě-lanová dráha (TN_CABLE)
Dopravní sítě-železniční doprava (TN_RAIL)
Dopravní sítě-silniční doprava (TN_ROAD)
Dopravní sítě-vodní doprava (TN_WATER)

11.7.2016
ČÚZK předběžně informuje o chystané změně INSPIRE datových sad poskytovaných formou předpřipravených souborů nebo stahovacími službami. Jedná se o přechod na vyšší verzi xml schémat (XSD), který se plánuje od 1.10.2016. Nejedná se o změnu obsahu dat, ale pouze o drobné úpravy zápisu. XML schéma 3.0  již není podporováno. Nová XML schémata ve verzi 4.0 jsou k dispozici na webu JRC. Dále v souvislosti se zapojením ČÚZK do projektu ELF dojde od 1.1.2017 k rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad.

Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení. Uživatelům našich služeb bude od 1.8.2016 k dispozici popis změn a ukázkové GML soubory v podobě, jak budou poskytovány po přechodu na XML schéma 4.0. Obdobně budeme předem informovat o rozšíření datového modelu v souvislosti s projektem ELF.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.