Archiv novinek VFR

 • V souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu dojde od 01.01.2021 ke změnám některých našich služeb a ke změně struktury dat RÚIAN (včetně výměnných formátů). Nové XSD definice služeb a jejich popisy budou k dispozici cca v 10/2020. Zároveň upozorňujeme, že služby dat budou po dobu minimálně 6-ti měsíců po 01.01.2021 dostupné současně v nynějších i v nových strukturách.
  Zveřejněno: 1. 6. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Generování změnových souborů VFR bylo obnoveno. Soubory 20200407_ST_Z*, které byly původně vystaveny, nebyly kompletní a byly odstraněny. Jejich změny jsou obsaženy v následujících souborech 20200409_ST_Z*. Pokud jste si soubory 20200407_ST_Z* již stáhli, počítejte s tím, že v souborech 20200409_ST_Z* jsou obsaženy stejné změny ještě jednou. Řada návazností v podobě atributu <vf:PredchoziSoubor> se soubory 20200407_ST_Z* nepočítá. Omlouváme se za komplikace.
  Aktualizováno 14. 4. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Z technických důvodů bylo dočasně pozastaveno generování změnových VFR. V důsledku tohoto stavu bude do spuštění generování změnových VFR existovat nekonzistentní stav dat RÚIAN a VFR. O nápravě současného stavu vás budeme informovat. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 8. 4. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele VFR:
  U obcí bude postupně probíhat oprava/doplnění mluvnických charakteristik (skloňování názvů) dle podkladů od Ústavu pro jazyk český, což se projeví změnou v souborech VFR. Lze tedy očekávat zvýšený výskyt změn obcí ve změnových souborech. Následně budou tyto opravy/doplnění probíhat pro části obce, MOMC a katastrální území.
  (Ukázky doplňovaných dublet/dvojtvarů: „Semicím; Semicům“, „Životicím/Životicům u Nového Jičína“)
  Zveřejněno 20. 3. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Vlivem technické chyby nedošlo k vygenerování změnového souboru za pondělí 18. 11. 2019. Změny byl měly být obsahem změnového VF za 19. 11. 2019. Omlouváme se za případné komplikace.
  Zveřejněno 19. 11. 2019

   
 • Oznámení pro uživatele současného VFR:
  Současné stavové (měsíční) soubory VFR za únor 2019 byly vygenerovány o den později, mají tedy označení 20190301_*, ale obsahově jsou se stavem dat k 28. 2. 2019.
  Zveřejněno 4. 3. 2019
   
 • Identifikovali jsme problém s generováním současných stavových (měsíčních) souborů VFR za únor 2019. Soubory nejsou momentálně k dispozici, na nápravě intenzivně pracujeme. Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 1. 3. 2019
   
 • Změnové soubory současného VFR k 2.1.2019 nejsou uživatelům dostupné, zpřístupnění souborů řešíme. Konkrétně se jedná o soubory: 20190102_ST_ZZSZ, 20190102_ST_ZKSH a 20190102_ST_ZKSG.
  Zveřejněno 4. 1. 2019
   
 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  Kvůli technickým potížím se stavový (měsíční) historický VFR za prosinec 2018 vygeneroval až dnes 4.1.2019 se stavem dat k 3.1.2019. Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 4. 1. 2019
   
 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  K 31.12.2018 se nevygeneroval historický stavový VFR. Technický problém v současné době analyzujeme a připravujeme opravu. Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 2. 1. 2019
   
 • Při generování současných stavových (měsíčních) souborů VFR k 30. 11. 2018 došlo k technickým potížím a k vygenerování VFR za listopad došlo až o den později. Soubory tedy mají označení 20181201_*, ale obsah je správně ke stavu k 30. 11. 2018.
  Omlouváme se uživatelům dat RÚIAN za komplikace.
  Zveřejněno 3. 12. 2018
   
 • Změna komprimace VFR:
  O víkendu 7. - 9. 12. 2018 dojde ke změně v komprimaci souborů VFR z dosavadního formátu .gz na nový formát .zip. Ukázkové soubory některých typů VFR ke stažení.
  Zveřejněno 23. 11. 2018
   
 • Při generování stavového VFR za měsíc červenec 2018 se objevily technické problémy, které byly 2. 8. 2018 kolem 22. hodiny vyřešeny.
  Zveřejněno 3. 8. 2018
   
 • Oznámení pro uživatele historického VFR:
  K 31.12.2017 se nevygeneroval historický stavový VFR, resp. vygeneroval se pouze jeden soubor (20171231_OB_500127_UZHZ). K vygenerování všech souborů dojde až k 31.1.2018.
  Omlouváme se za způsobené potíže.
  Zveřejněno 3. 1. 2018
   
 • Důležitá informace pro uživatele dat RÚIAN:
  Od 30.11.2017 dojde k úpravě souborů adresních míst RÚIAN ve formátu CSV, které jsou dostupné na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx.
  Do výstupu budou doplněny tři sloupce s kódy MOMC, MOP a ulice, a to vždy před jejich název - viz vzorový soubor (nové sloupce zvýrazněny oranžově).
  Zveřejněno 27. 9. 2017
   
 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata XSD pro VFR. Byly provedeny změny v hierarchii XSD, které jsou popsány v dokumentu „Změny hierarchie XSD do RUIAN 2.1.pdf“. Změny v XSD nemají přímou souvislost s novou verzí RÚIAN 2.1. a ani v souborech VFR k žádné změně nedošlo.
  Instalace RÚIAN verze 2.1 do produkčního prostředí proběhne o víkendu 10.-11. 12. 2016.
  Zveřejněno 7. 12. 2016
 • Při generování výměnného formátu RÚIAN za prosinec 2015 nedošlo, z nepředvídatelných provozních důvodů, k vytvoření souboru pro obec Vlasatice se stavem dat k 31. 12. 2015. Soubor nyní nelze  zpětně vytvořit a konzumentům dat výměnného formátu RÚIAN doporučujeme nahradit tento soubor stavem k 31. 1. 2016.
  Za případné komplikace se omlouváme.

  Zveřejněno 26. 2. 2016

 • V části "Dokumenty k VFR" byl vystaven dokument Struktura a popis VFR (verze 1.8).
  Zveřejněno 4. 2. 2016
 • Změny, obsažené v nevygenerovaných změnových souborech VFR za 31. 12. 2015, byly dodatečně vygenerovány do změnového souboru VFR k 23. 1. 2016. Změnový soubor VFR k 24. 1. 2016 obsahuje kumulované změny za 23. 1. 2016 i 24. 1. 2016.
  Zveřejněno 25. 1. 2016
 • Z technických důvodů došlo k chybnému vygenerování měsíčních historických VFR  všech obcí (20151231_OB_XXXXXX_UZHZ) ke dni 31. 12. 2015 v oblasti stavebních objektů.
  Zveřejněno 12. 1. 2016
 • Z technických důvodů nedošlo k vygenerování změnového VFR ke dni 31. 12. 2015. Připravujeme řešení, jak dodatečně příslušné změny publikovat. Seznam prvků dotčených změnou (založení, změna, zrušení) k dispozici ke stažení  (XLSX).
  Zveřejněno 6. 1. 2016
 • V roce 2014 se nevygeneroval změnový VFR ke dni 21. 4. 2014, 2. 8. 2014 a 27. 12. 2014, který měl obsahovat pouze zrušené prvky. Jejich seznam je k dispozici ke stažení  (XLSX).
  Zveřejněno 14. 1. 2016
 • Měsíční stavové soubory obce Vlasatice (okres Brno-venkov) se stavem ke dni 31. 12. 2015 se z technických důvodů nevygenerovaly. Jedná se o soubory: 20151231_OB_585025_UKSH, 20151231_OB_585025_UZSZ.
  Zveřejněno 4. 1. 2016
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven dokument Novinky VFR (verze 1.8).
  Zveřejněno 18. 12. 2015
 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata pro verzi VFR 1.8 (RÚIAN verze 1.8). V souboru CommonTypy.xsd bylo přidáno číslo volebního okrsku (CVO) mezi referenční údaje.
  Instalace RÚIAN verze 1.8 do produkčního prostředí proběhne v první polovině prosince 2015.

  Zveřejněno 25. 11. 2015
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl aktualizován dokument k problémům VFR (verze VFR je stále 1.6, verze RÚIAN je 1.7).
  Zveřejněno 18. 9. 2015
 • Instalace verze RUIAN 1.7 do produkčního prostředí, která proběhla o víkendu 12.-13. 9. 2015, nemá dopad do VFR. Aktuální verze VFR je stále 1.6.
  Zveřejněno 16. 9. 2015
 • Přiložená XSLT šablona opravuje nevalidní změnové soubory VFR z doby od 20150510 do 20150522.
  Zveřejněno 24.6.2015
 • V části „Doplňkové soubory SO bez č.p./č.ev.“ jsou vystaveny měsíční stavové soubory VFR, které doplňují standardní stavové soubory o specifické stavební objekty a parcely, které nejsou standardně jejich součástí.
  Zveřejněno 1.6.2015
 • Oprava geometrie polygonů parcel: Některé polygony parcel ve VFR neobsahovaly všechny "díry", které měly, což by mělo být ve verzi VFR 1.6 opraveno. V souvislosti s tím byl aktualizován dokument Novinky VFR (verze 1.6).
  Zveřejněno 1.6.2015
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven nový dokument Novinky VFR (verze 1.6).
  Zveřejněno 13.5.2015
 • V části „Dokumenty k VFR“ byl vystaven nový dokument Struktura a popis VFR (verze 1.6.0) popisující VFR verze 1.6 (RÚIAN verze 1.6).
  Zveřejněno 22.4.2015
 • V části „XSD pro VFR“ jsou vystavena nová schémata pro verzi VFR 1.6 (RÚIAN verze 1.6). Instalace RÚIAN verze 1.6 do produkčního prostředí proběhne na přelomu dubna/května 2015.
  Zveřejněno 10.4.2015
 • V sekci Výměnný formát RÚIAN (VFR) byl umístěn nový dokument "Seznam produktů (SW) pro vizualizaci dat VFR".
  Zveřejněno 21.10.2014
 • Byl aktualizován dokument FAQ – často kladené otázky - verze 0.5.
  Zveřejněno 04.08.2014
 • Změnový soubor VFR, který opravuje vazbu vybraných adresních míst na volební okrsek v RÚIAN.  ZIP

  Změny se zapsaly do databáze RÚIAN opravným skriptem, proto se nedostaly do standardního denního změnového VFR. Tento soubor je nutné aplikovat mezi změnové soubory „20140703_ST_ZZSZ.xml.gz“  a „20140704_ST_ZZSZ.xml.gz“, aby uživatel nepřišel o změny, které byly na dotčených prvcích provedeny od 4.7.2014.

  Zveřejněno 08.07.2014
 • Nová schémata XSD VFR pro RÚIAN verze 1.5. Předpokládaná instalace RÚIAN verze 1.5 do produkčního prostředí je koncem července 2014.  ZIP

  Změny XSD VFR byly vyvolány převážně zavedením nových webových služeb RuianCtiSeznamZmenAD (RÚIAN) a IsuiReklamujPrvekCuzk (ISÚI), kdy došlo k úpravám ve společných XSD pro VFR a webové služby. Pro prvek volební okrsek byl opraven typ definičního bodu (VOInt Typy.xsd).
  Zveřejněno 08.07.2014
 • Nová verze VFR ponese označení 1.3, nikoliv 1.2, jak bylo původně plánováno. Z toho důvodu vystavujeme aktualizované dokumenty pro VFR 1.3 (RÚIAN 1.3):
  • Novinky VFR 1.3 v RÚIAN 1.3“  PDF,  DOC
  • Struktura a popis VFR 1.3.0“  PDF,  DOC

  Zveřejněno 14.11.2013
 • Aktualizovaná schémata XSD k 30. 8. 2013 pro soubory VFR verze 1.2 (RÚIAN verze 1.3)  ZIP

  Zveřejněno 30.8.2013
 • Nová schémata XSD pro soubory VFR verze 1.2 (RÚIAN verze 1.3). Předpokládaná instalace RÚIAN verze 1.3 do produkčního prostředí je v říjnu 2013.  ZIP

  Zveřejněno 01.08.2013
 • Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP jsou vystaveny v kapitole 2. Poskytování údajů z RÚIAN/ISÚI/VDP v Informacích o územní identifikaci.

  Zveřejněno 01.07.2013
 • Ve 14 nových katastrálních území (kú) ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary) nejsou zavedeny nové základní sídelní jednotky (ZSJ). Dále existuje 14 ZSJ bez polygonu. Oba nedostatky budou vyřešeny po zprovoznění aktualizace ZSJ ze strany ČSÚ. Seznam 14 kú bez ZSJ a 14 ZSJ bez polygonu  XLS.

  Zveřejněno 01.06.2013
 • Do změnových souborů VFR k 15. 5. 2013 se předčasně dostalo 14 nových katastrálních území bez vazby na obec. Vazba na obec bude doplněna v průběhu května/června 2013.

  Zveřejněno 16.5.2013
 • Na přelom duben/květen 2013 proběhla instalace nové verze RÚIAN 1.2. do produkčního prostředí.
  Připravované změny VFR do verze RÚIAN 1.2. ( PDF,  DOC verze)
  Nová schémata XSD pro soubory VFR do verze RÚIAN 1.2. ( ZIP)
 • Instalací nové verze RUIAN 1.1. na produkční prostředí, která proběhla o víkendu 5. - 6. 1. 2013, došlo k několika změnám a opravám ve výměnném formátu RÚIAN. Změny se nedotkly schémat XSD, která zůstávají nezměněna. Tyto změny jsou popsány v dokumentu ( PDF verze,  DOC verze)
  Aktualizován byl soubor Struktura a VFR – nyní ve verzi 1.1 a byly přidány ukázkové soubory struktury prvků VFR ve formátu PDF, DOC a XML.

Zpět na VFR RÚIAN

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička