Účelová katastrální mapa (ÚKM)

Účelová katastrální mapa (ÚKM), jako jedna z vrstev "Digitální mapy veřejné správy  (PDF)", zajišťuje digitální podobu katastrální mapy v místech, kde katastrální úřad vede katastrální mapu v analogové (papírové) podobě.

ÚKM vznikají v jednotlivých krajích v rámci samostatných projektů. Pokud krajský úřad dokončí realizaci ÚKM, na základě smluvních vztahů předá dílo místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který zajišťuje aktualizaci ÚKM do doby digitalizace příslušného území. Do RÚIAN je ÚKM přebírána jako orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). V RÚIAN je parcela v OMP-V zobrazena blankytnou barvou.


Stav zavedení ÚKM/OMP-V do ISKN - mapové vyjádření:
Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V včetně stavu digitalizace   Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V
 

Tématem ÚKM se zabýval odborný workshop pořádaný na ČÚZK dne 22. 5. 2014 (prezentace z workshopu)

Zpět na Poskytování údajů z RÚIAN
Zpět na RÚIAN

Aktuality

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

27.05.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 12. června 2019

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.