Účelová katastrální mapa (ÚKM)

Účelová katastrální mapa (ÚKM), jako jedna z vrstev "Digitální mapy veřejné správy  (PDF)", zajišťuje digitální podobu katastrální mapy v místech, kde katastrální úřad vede katastrální mapu v analogové (papírové) podobě.

ÚKM vznikají v jednotlivých krajích v rámci samostatných projektů. Pokud krajský úřad dokončí realizaci ÚKM, na základě smluvních vztahů předá dílo místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který zajišťuje aktualizaci ÚKM do doby digitalizace příslušného území. Do RÚIAN je ÚKM přebírána jako orientační mapa parcel - vektorová (OMP-V). V RÚIAN je parcela v OMP-V zobrazena blankytnou barvou.


Stav zavedení ÚKM/OMP-V do ISKN - mapové vyjádření:
Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V včetně stavu digitalizace   Zobrazení katastrálního území se zavedenými prvky OMP-V
 

Tématem ÚKM se zabýval odborný workshop pořádaný na ČÚZK dne 22. 5. 2014 (prezentace z workshopu)

Zpět na Poskytování údajů z RÚIAN
Zpět na RÚIAN

Aktuality

27.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vedoucí oddělení správy RÚIAN.

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.