Základní mapy středních měřítek - tištěné produkty

Poskytují základní topografické informace v rozsahu seznamů mapových značek pro základní mapy (ZM) v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. Soubor map v těchto měřítkách je zpracován v souvislém kladu mapových listů, v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Mapy jsou tištěné digitální technologií v barevném modelu CMYK. Mapy v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000 a 1 : 50 000 jsou tištěny rovněž jako oboustranné skládané mapy.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Přehledný klad listů základních map středních měřítek (1 : 10 000 až 1 : 200 000)

Základní mapa ČR 1 : 10 000

ukázka Základní mapy ČR 1 : 10 000 Základní mapa České republiky 1 : 10 000 (ZM 10) je státním mapovým dílem. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů a je nejpodrobnější základní mapou středních měřítek. Je postupně vydávána od roku 1970. První vydání bylo dokončeno v roce 1988. V období let 1979 až 2000 byla zajišťována postupná obnova vydaných mapových listů. Rozměry a označení ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 50 000 (ZM 50) rozdělením na pět sloupců a pět vrstev. Označení mapového listu sestává z čísla mapového listu ZM 50 a čísla z řady 01 až 25 podle polohy mapového listu při dělení. Území ČR je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 18 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm.


Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 1, 2 a 5 m. Popis sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví (od roku 2012 včetně názvů ulic), kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů vydávaných od roku 1992 je rovinná pravoúhlá souřadnicová sít (S-JTSK) a zeměpisná sít (ETRS89). Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky.


Od roku 2001 se mapové listy ZM 10 vyhotovují digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames

Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla, probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb.

Značkový klíč Základní mapy 1 : 10 000

Základní mapa ČR 1 : 25 000

ukázka Základní mapy ČR 1 : 25 000 Základní mapa České republiky 1 : 25 000 (ZM 25) je státním mapovým dílem. Mapa je odvozována ze Základní mapy České republiky 1 : 10 000 (ZM 10). Koncipována je jako obecně zeměpisná mapa středního měřítka, tj. mapa topografického charakteru. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů na 773 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 113 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. Mapa je postupně vydávána od roku 1971 a první vydání mapy bylo dokončeno v roce 1995. Rozměry a označení ZM 25 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 50 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.

ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 5 m. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, rámových a mimorámových údajů. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Obsah mapových listů vydávaných od roku 1993 je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí po 1 km (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89).

Od roku 2004 je ZM 25 vyhotovována digitální technologií na podkladu Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2009 byla tato nová podoba ZM 25 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktualizována.

Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla, probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb.

Značkový klíč Základní mapy 1:25 000

Základní mapa ČR 1 : 50 000

ukázka Základní mapy ČR 1 : 50 000 Základní mapa České republiky 1 : 50 000 (ZM 50) je státním mapovým dílem a zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů. Je jediným měřítkovým souborem základních státních mapových děl středních měřítek, v němž se zobrazují předměty jejího obsahu i mimo území ČR, v rozsahu všech hraničních listů ZM 50. S dostatečnou mírou podrobnosti zobrazuje poměrně rozsáhlé území, a proto je dlouhodobě v upravených obsahových variantách nejpoužívanějším mapovým podkladem pro různé tematické mapy. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z mapových listů Základní mapy ČR 1 : 200 000 postupným dělením na čtyři díly do Základní mapy ČR 1 : 100 000 a následně dalším čtvrcením na ZM 50. Název listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. Území ČR je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 450 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm.

ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek, rámových a mimorámových údajů. Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Obsahem mapových listů je rovinná pravoúhlá souřadnicová sít (S-JTSK) a zeměpisná sít (ETRS89).

Od roku 2002 je ZM 50 vyhotovována digitální technologií na podkladu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames.

Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla, probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb.

Značkový klíč Základní mapy 1 : 50 000

Základní mapa ČR 1 : 100 000

ukázka Základní mapy ČR 1 : 100 000 Základní mapa České republiky 1 : 100 000 (ZM 100) je státním mapovým dílem. Tato topografická mapa zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Rozměry a označení ZM 100 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 200 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. Území ČR je zobrazeno na 59 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 1820 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání mapových listů proběhlo v letech 1978 až 1981. Obnova se realizuje v časové návaznosti na obnovu ZM 50, jako její odvozenina.

ZM 100 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek, hranice chráněných území, porost a povrch a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi, interval vrstevnic je 20 m. Popis základní mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsah mapových listů je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek.

Od roku 2004 je ZM 100 vyhotovována na podkladu ZM 50 odvozené ze Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames.

Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla, probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb.

Značkový klíč Základní mapy 1 : 100 000

Základní mapa ČR 1 : 200 000

ukázka Základní mapy ČR 1 : 200 000 Základní mapa České republiky 1 : 200 000 (ZM 200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu 18 mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 200 představují základní prvek konstrukce kladu mapových listů základních map České republiky. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 7280 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání ZM 200 proběhlo v letech 1970 až 1971.

ZM 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice krajů, okresů, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi. Interval vrstevnic je 50 m. Popis ZM 200 sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů.

Od roku 2011 je ZM 200 vyhotovována digitální technologií z Národní databáze Data200. Celé území republiky bylo zpracováno bezešvě v jednom roce a mapy se aktualizují v dvouletém nebo tříletém cyklu (naposledy 2020).

Značkový klíč Základní mapy 1 : 200 000

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.