Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2020

Žádné výroční zprávy nejsou k dispozici
Výroční zpráva za rok Soubor PDF

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu