15.02.2021

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě