04.11.2020

 

Důležité upozornění!

S ohledem na opatření

přijatá usnesením vlády ČR

č. 1114 ze dne 30. října 2020

se od 4.  listopadu 2020
omezují úřední hodiny
Zeměměřického  a katastrálního

inspektorátu v Opavě v rozsahu:

pondělí:  8:00 – 13:00 hodin
středa:   12:00 - 17:00 hodin
 

V ostatní dny je upřednostňován

písemný, elektronický či telefonický kontakt.

 

Děkujeme za pochopení