01.03.2021

 

S ohledem na opatření přijatá
usnesením vlády ČR  č. 199
ze dne 26. 2. 2021 je i nadále
upřednostňován písemný,
elektronický či telefonický kontakt
před osobním ve všech případech,
kdy je to možné.

Děkujeme za pochopení“