Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 20

Žádné výroční zprávy nejsou k dispozici
Výroční zpráva za rok Soubor PDF

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.