VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – vedoucí oddělení informací z KN

12.01.2021

Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – vedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih