rada/odborný rada – interní auditor

05.06.2019

Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – právník Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha